Hvis du har spørsmål knyttet til Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og barnehagens internkontrollsystem, ta først kontakt med styrer/daglig leder i barnehagen. Barnehagen er pålagt å ha et internkontrollsystem som skal fremme helse og trivsel og forebygge sykdom og skade blant barn og ansatte.

Det er som oftest Helseavdelingen i kommunen som fører tilsyn med barnehagene når det gjelder forskrift om miljørettet helsevern.