Svar:

Barnehageloven stiller krav om at pedagogisk leder skal ha utdanning som barnehagelærer. Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet jf. barnehageloven § 17a. Barnehagen kan også søke om unntak fra normen om pedagogisk bemanning, men her skal Samarbeidsutvalgets uttalelse følge søknaden jf. Forskrift om pedagogisk bemanning. Spørsmålet er om det er søkt dispensasjon fra utdanningskravet eller normen om pedagogisk bemanning, i så fall kan foreldrene be om dokumentasjon om dette.

I lovverket står det at dispensasjon fra pedagogisk bemanning kan gis for inntil ett år ad gangen etter at stillingen har vært offentlig utlyst. (Merknader til forskrift om mildertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder). Ellers er dette med varighet ikke omhandlet og i tilfeller med sykdom kan det være litt uforutsigbart. Likevel bør samarbeidsutvalget og foreldrerådet følge opp saken overfor styrer, barnehageeier og/eller kommunen. Dersom fraværet varer utover et halvt år, bør det vurderes en utlysning eller settes inn vikar med nødvendige kvalifikasjoner.