Med seg i utvalget får han Cathrine Ballo Olsen fra Troms (nestleder), Khadan M. Nafstad fra Oslo, Thomas Ole Andersen fra Røros i Trøndelag, Erik Eika fra Sandvika i Akershus og Marte Oppedal Vale fra Oslo. Varamedlem er Silje Lødøen Fiksdal fra Møre og Romsdal. 

Einar Olav Larsen har fiolin som hovedinstrument og er utdannet ved Ole Bull-akademiet på Voss. Larsen har vokst opp i en musikalsk familie, med både far og bror som er folkemusikere.

Larsen spiller i flere band, og jobber både som frilansmusiker og musikkpedagog.

Han er far til to jenter på tre og fem år som begge går i Kanutten barnehage i Verdal.

Ser frem til oppgaven

Den nye FUB-lederen har vært tillitsvalgt til SU i to år, og har også sittet i styret i det kommunale foreldreutvalget (KFU) i Verdal i to år med blant annet ansvar for revidering av vedtektene.
 
- Jeg har som forelder og tillitsvalgt opplevd det svært nyttig å ha et nasjonalt FUB å søke råd hos. Som nyutnevnt FUB-leder ser jeg frem til å være med å løfte viktigheten av godt samarbeid hjem-barnehage, og lære mer om og ha mulighet til å påvirke i aktuelle tema for barnehager i Norge i stadig utvikling, sier Larsen.
 
- Jeg ønsker den nye lederen og resten av utvalget lykke til med viktig arbeide for å fremme foreldrestemmen og godt hjem-barnehage-samarbeid, sier avtroppende FUB-leder Marie Skinstad-Jansen. 
 
Det nye FUB-utvalget konstitueres over nyttår og er oppnevnt for perioden 2020-23.