Prosjektet omfattet både overgangen fra barnehage til skole og barnetrinn til ungdomstrinn. I Sammen om oppvekst er det utviklet en ”rød tråd” for hvordan foreldre involveres i barns læring og utvikling fra barnehage til videregående skole. Ved å kjenne barnet fra liten til stor, vite hvem det er, hva det kan og hva det trenger, vil voksne kunne hjelpe barnet i å bli selvstendig, robust og lærende.

Målrettet og strukturert dialog i overgangene betyr at foresatte medvirker i en strukturert trekantsamtale om barnet/ungdommen som både robuste og lærende. Pedagogene deltar i et helhetlig oppvekstperspektiv. Dette innebærer at både pedagogen som har hatt med barnet å gjøre og den pedagogen som vil få med barnet å gjøre, deltar i samtalen sammen med foreldrene. Under finnes prosjektrapport, presentasjon av prosjektet og skjemaene til bruk i trekantsamtalen.