FUB var blant de første som løftet temaet nasjonalt og dagens utvalg kan høste av de foregående utvalg sin innsats på området.

Fortsatt ønsker vi i FUB å ha fokus på temaet som en våre hjertesaker, underforstått at det fortsatt er en jobb å gjøre. 

Vi ønsker å bevisstgjøre foreldrene, som barnas viktigste rollemodeller, om hvordan å takle situasjoner knyttet til mobbing, enten i møte med eget eller andres barn, i samarbeid med andre foreldre eller barnehagens ansatte.

Bilde fra forside på Dialogmodellen
(Foto: FUB)

Håndheving

Og det handler om å finne de gode verktøyene for å oppfylle retten i loven. Her har vi tro på at Dialogmodellen kan være til hjelp. 

Dette er en modell hvor det settes fokus på dialog med foreldrene i forebyggingen av mobbing i barnehagen og et verktøy som er gratis og tilgjengelig for alle barnehager i Norge.

En annen ting vi må jobbe videre for er å få på plass en håndhevingsinstans i forhold til den nye loven, det vil si en nøytral instans som skal føre tilsyn med barnehagene og der foreldrene kan klage. 

For grunnskoleelever har man et slikt rettsvern gjennom opplæringsloven og vi ser ingen grunn til at ikke barnehagebarna skulle ha det samme rettsvernet også.

Barnehageport
(Foto: Colourbox)

Dialog under korona

Hvordan stiller så det psykososiale miljøet seg i barnehagen i de spesielle dagene og ukene vi er inne i nå, en tid som mine døtre på 3 og 5 år enkelt og greit kaller for «korona»? 

FUB gjennomførte en undersøkelse via Opinion om kontakten mellom barnehagene, barna og foreldrene de tre første ukene med stenging. 

Et stort flertall var fornøyde. Men hele 50% hadde hatt kontakt med de ansatte bare en gang eller mindre på tre uker. Det synes vi er for lite, og mener en veileder kunne hatt gitt råd om en mer planmessig kontakt. 

Barn og mann med bok
(Foto: Colourbox)

Bemanning

I en svært krevende tid for samfunnet vårt er det samtidig mye interessant som skjer og man får synliggjort styrker og svakheter ved ulike strukturer. 

Etter at man åpnet opp barnehagene fra 20. april har man hatt en situasjon der man forsøker å etterleve en nasjonal smittevernveileder som tar utgangspunkt i en reell oppfølging av bemanningsnormen. Dette har tvunget barnehagene til blant annet redusert åpningstid. 

Tross en krevende unntakssituasjon hører man om en del positive erfaringer. Barn i mindre grupper får færre å forholde seg til, noe som gir roligere dager, færre konflikter og opplevelse av mestring. 

De får god kontakt med en fast voksen gjennom hele uka. Barn med ulike utfordringer profiterer på tettere oppfølging. Det meldes om mindre stress og uro. Man får en bedre oppfølging og rapportering til foreldrene ved henting. Kortere dager gjør barna mindre sliten og leiken er mer inkluderende. 

Jeg som forelder er takknemlig for supre ansatte som strekker seg og virkelig gjør sitt beste for barna. Kanskje er det slik at vi ikke skulle gått på akkord med de positive erfaringene når vi en gang skal tilbake til en mer normal situasjon med lengre åpningstid?

God 17. mai!

Med vennlig hilsen
Einar Olav Larsen, FUB-leder