FUB presiserte overfor Stortingskomiteen at vi er glade for at det er foreslått en nasjonal bemanningsnorm, men at forslaget legger opp til en minimumsnorm. FUB ønsker nok bemanning i hele barnehagens åpningstid, dette er en viktig forutsetning for at det skal bli god kvalitet på tilbudet til barna.

FUB er også glade for at det er foreslått gjensidig plikt for barnehageeier og skoleeier å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO, og at denne gjensidige plikten også gjelder utarbeiding av en plan for slik overgang.

Les FUBs høringssvar til Endringer i barnehageloven mv. (minimunsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.) her.