Med dette mener FUB at et minstekrav til bemanning, økte krav til pedagognorm og et kompetanseløft for alle som arbeider i barnehager er helt nødvendig for å kunne dokumentere og vurdere det pedagogiske arbeidet, og må komme før bestemmelsen om dokumentasjon og vurdering.

Videre mener FUB at Fylkesmannen bør ha ansvar for tilsynet av barnehager.