Svar:

Det er selvfølgelig uheldig når nye og dyre klær og utstyr blir ødelagt i barnehagen, men det er ikke uvanlig at klær og barnas eiendeler blir ødelagt eller skadet. Det kan derfor være greit for alle parter å ha nedfelt bestemmelser om dette. Noen barnehageeiere har retningslinjer for erstatning i vedtektene sine, ofte kan det også bli et skjønnsspørsmål om barnehageeier er erstatningsansvarlig eller ikke med utgangspunkt i årsaken til skaden.

Slike saker er som oftest en sak mellom foreldrene og barnehagen. Dersom barnehagens eier ikke har noen klare bestemmelser om dette, kan det være en sak foreldrene kan ta opp på foreldremøte eller i samarbeidsutvalget slik at saken blir drøftet og at det lages tydelige retningslinjer. Eksempelvis burde en slik bestemmelse nedfelles i barnehagens vedtekter.

Det er ingen lov som regulerer denne type erstatninger. Dersom foreldrene og barnehagen ikke blir enige, kan Konfliktrådet være en instans å ta kontakt med. Da vil partene få mulighet til å drøfte saken sammen med objektiv part, og forhåpentligvis komme fram til en løsning.