En familiebarnehage er en barnehageform der barna får et pedagogisk tilbud i private hjem. Assistentene i familiebarnehagen skal motta veiledning av en barnehagelærer.

Ut over de særskilte regler som gis for familiebarnehager i Forskrift om familiebarnehager, gjelder de bestemmelser som er fastsatt i eller med hjemmel i barnehageloven.