FUBs mål er å arbeide for et godt samarbeid mellom barnehage og hjem, og ivareta foreldrenes interesser i barnehagesammenheng. FUB jobber for å nå dette målet på flere måter, bl.a. ved å gi råd og veiledning til foreldre og ansatte som henvender seg til FUB.

Vi holder også mye foredrag og presentasjoner på møter i barnehager og kommuner. Dette er en god måte å nå fram til FUBs målgruppe med temaer som er av betydning for både foreldre og ansatte, og som kan være med å fremme dialogen og gjensidig forståelse mellom hjem og barnehage.

Bilde av plakaten Vennskap i barnehagen (bokmål)
Bilde av plakaten Vennskap i barnehagen (bokmål)

Hva holder FUB foredrag om

Alle FUBs foredrag har et foreldreperspektiv og handler om hvordan foreldre og barnehageansatte kan samarbeide for å skape et best mulig tilbud og en god barnehagehverdag for barnet.

FUB holder foredrag innenfor disse temaene:

  • Betydningen av samarbeidet mellom hjem og barnehage
  • Mobbing og vennskap
  • Vennskap i barnehagen
  • Foreldrenes rett til medvirkning
  • Lokale foreldreutvalg – hvordan og hvorfor

Vi har også utarbeide et foredrag om hvordan barnehagen kan ivareta barn og foreldre som opplever skilsmisse og brudd.

FUB får mange henvendelser

FUB setter stor pris på alle henvendelsene fra enkeltforeldre, foreldreråd, barnehageansatte, barnehagemyndigheter og fylkesmenn som tar kontakt med utvalget og etterspør våre foredrag. Primært blir vi spurt om foredrag som kan holdes på kveldstid på foreldre- og personalmøter, men også foredrag til planleggings- og temadager bestilles.

I og med at FUB er et nasjonalt organ som skal dekke forespørsler fra hele landet, ønsker vi flest mulig tilhørere. FUB reiser ut til alle deler av landet, avstand og reisestrekning er ingen hindring.

De siste årene har vi opplevd at mange tar kontakt for å gjøre avtaler om foredrag.

FUB er nå fullbooket fem til jul 2019. Ønsker dere å bestille foredrag fra FUB for vinteren eller våren 2020, ta kontakt med oss fra nytt barnehageår i august 2019.

Vi er glade for at FUB er etterspurt. Alle FUBs tjenester er gratis.

Viktig med kontakt

FUB opplever at vi med vår foredragsvirksomhet får en nærmere kontakt med barnehagesektoren, samt foreldre og ansatte. Dette er en viktig forutsetning for utvalget for å følge med på utviklingen og det som faktisk skjer på barnehageområdet, samt for å kunne være mest mulig realitetsorientert.

FUB setter pris på alle henvendelser. Du er velkommen til å ta nærmere kontakt med oss enten via mail: post@fubhg.no eller på telefon 477 99 200.

Ta gjerne en titt på FUBs hjemmeside for barnehageforeldre og -folk, og følg oss på Facebook og Twitter.