FUBs mål er å arbeide for et godt samarbeid mellom barnehage og hjem, og ivareta foreldrenes interesser i barnehagesammenheng. Det å gi råd og veiledning til foreldre og ansatte, og å holde foredrag er to tiltak for å oppnå dette.

Bilde av plakaten Vennskap i barnehagen (bokmål)
Bilde av plakaten Vennskap i barnehagen (bokmål)

Hva holder FUB foredrag om

Alle FUBs foredrag har et foreldreperspektiv og handler om hvordan foreldre og barnehageansatte kan samarbeide for å skape et best mulig tilbud og en god barnehagehverdag for barnet.

FUB holder foredrag innenfor disse temaene:

  • Betydningen av samarbeidet mellom hjem og barnehage
  • Mobbing og vennskap
  • Vennskap i barnehagen
  • Foreldrenes rett til medvirkning
  • Lokale foreldreutvalg – hvordan og hvorfor

    FUB tar ikke oppdrag høsten 2020. Vi åpner opp for bestilling av foredrag i november for våren 2021. Da er det bare å ta kontakt på mail post@fubhg.no .

Vi har også utarbeide et foredrag om hvordan barnehagen kan ivareta barn og foreldre som opplever skilsmisse og brudd.

FUB får mange henvendelser

FUB setter stor pris på alle henvendelsene fra foreldre, foreldreråd, barnehageansatte, barnehagemyndigheter og fylkesmenn som tar kontakt og ber om foredrag. Primært blir vi spurt om foredrag som kan holdes på kveldstid på foreldre- og personalmøter, men også på planleggings- og temadager.

Som nasjonalt foreldreutvalg ønsker FUB å nå ut med tips og råd til flest mulig. Vi dekker forespørsler fra hele landet.

FUBs rådgivere reiser til alle deler av landet, avstand og reisestrekning er ingen hindring. Dette er viktig for oss for å få innspill og nærmere kontakt med barnehagesektoren, samt foreldre og ansatte!

Ta kontakt!

Ta gjerne en titt på FUBs hjemmeside for barnehageforeldre og -folk, og følg oss på Facebook og Twitter.