Påfyll av skift, merking av tøy og sunn matpakke er blant noen av de nødvendige ingrediensene i samarbeidet. Enda viktigere er det at foreldre er tydelige i sine forventninger til barnehagen.

Si hva du mener

Når vi snakker om "flinke foreldre" er barnehagen ofte opptatt av det praktiske, men barnehagen må ikke glemme det mest betydningsfulle; en fruktbar dialog mellom foreldre og barnehageansatte.

Med bortimot full barnehagedekning over hele landet, tilbringer nesten alle norske barn hverdagen i barnehagen. Det er derfor viktigere enn noen gang at barns interesser ivaretas på en optimal måte.

I Norge er barnehagen både en tilsynsordning og et pedagogisk tilbud. Det gjelder å finne en god balansegang mellom disse oppgavene. Noen foreldre er mest opptatt av at barna skal ha et trygt sted å være, mens andre har veldig klare tanker rundt det pedagogiske opplegget. Uansett forventninger, bør foreldrene være ærlige ovenfor de ansatte om hva de ønsker seg for barna sine.

Tid til dialog

Dialogen mellom ansatte og foreldre er viktig, både foreldre og ansatte må prøve å sette av tid til en liten prat ved bringing og/eller henting. Kommunikasjonen går begge veier. Barnehageansatte bør også være flinke til å fortelle foreldrene om barnas dag ved henting.

Unngå dårlig stemning

Foreldre må ha respekt for at barnehagen har innholdsmessige og økonomiske rammer å forholde seg til, og at barna deres er del av en større gruppe. Ikke alle ønsker kan innfris. Likevel er barnehagen avhengig av foreldrenes tilbakemeldinger for å utvikle seg. Det er positivt for barnehagen at foreldrene ytrer ønsker på vegne av barna sine, alle barnehager ønsker seg det. Gjennom gode samtaler med foreldrene kan barnehagen bli enda bedre.

Det er mange måter å gi tilbakemeldinger på. Det er viktig at foreldre tar seg tid til å tenke før de snakker. Det handler om mer enn å påpeke feil. Spør heller de ansatte hvorfor og hvordan de gjør ting. Det er viktig at tilbakemeldingene er konstruktive, slik at de ikke blir grobunn for konflikt og dårlig stemning.

 

Hold syke barn hjemme

Personalet ønsker at foreldre holder syke barn hjemme fra barnehagen. De færreste barnehager har kapasitet til å ta vare på syke barn, kombinert med det ordinære arbeidet på en barnehageavdeling. Dessuten har syke barn det best hjemme og gir barnet muligheten for å bli raskere frisk