Mulighetene er flere når det gjelder å legge opp til samlinger og møter mellom foreldrene og barnehagen, her følger noen forslag og tips til alternative møteformer:

  • Gruppesamlinger i stedet for foreldremøte, for eksempel far/sønn- og/eller mor/datterklubber, rundt et bestemt tema, måltid og/eller aktivitet.
  • Foreldremøte med world café/dialogcafé. En møtemetode som får alle deltagerne aktive og på banen (World café: http://www.theworldcafe.com/method.html)
  • Eget foreldremøte for alle nye foreldre hvor generell informasjon om barnehagen gis, og hvor det samtales om hvordan det er å være ny i barnehagen både for barn og foreldre.
  • Egne foreldremøter for minoritetsspråklige foreldre for eksempel med tolk.
  • Morgencafè hvor foreldrene kan lære om barnehagen, møte de ansatte og de andre foreldrene, og sammen skape en felles forståelse og respekt. Foreldre kan gjerne bli personlig kontaktet og invitert til å delta.
  • Filmkveld for å få fram hva en barnehage er og hva barna holder på med. Film og bilder kan også skape en god mulighet til dialog mellom foreldre og personalet, som lett kan knyttes opp mot barnehagens innhold.
  • Sosiale samlinger/”samtalestund” med foreldrene, for eksempel i forbindelse med henting. Kan eventuelt kombineres med felles middag.