Tradisjonelt har det vært barnehagepersonalet som inviterer eller innkaller foreldrene til møter, og det kan lett bli mye enveiskommunikasjon med mye informasjon og orientering. Mange barnehager har videreutviklet foreldremøtene og bruker disse til faglig påfyll, diskusjons- og felles utviklingsforum. Sammen med foreldrene kan personalet finne fram til innhold og form som passer den enkelte foreldregruppe og barnehage.