Tradisjonelt har det vært barnehagepersonalet som inviterer eller innkaller foreldrene til møter, og det kan lett bli mye enveiskommunikasjon med informasjon og orientering fra barnehagens side. Mange barnehager har videreutviklet foreldremøtene og bruker disse til faglig påfyll, diskusjons- og felles utviklingsforum. Sammen med foreldrene kan personalet finne fram til innhold og form som passer den enkelte foreldregruppe og barnehage.