For foreldrene er det av stor betydning at de får tid og mulighet til å snakke med de voksne i barnehagen om eget barns utvikling og trivsel. Alle foreldre har behov for å vite at barnet deres utvikler seg som det skal, og har det godt den tiden de er i barnehagen. Foreldresamtalen er en fortrolig samtale mellom foreldrene og barnehagepersonalet. I foreldresamtaler kan man få avklart verdi – og interessefelleskap og eventuelt konflikter.

 Vet alle foreldre hva en foreldresamtale er?

Hvordan bruke en slik samtale så den blir meningsfull for alle parter?

Tips til foreldresamtalen:

  1. Hva har du behov for å snakke med barnehagen om? Dette bør avklares før eller i starten av samtalen.
  2. Still godt forberedt til samtalen.

Tips til barnehagens ansatte:

  1. Spør foreldrene hva de har behov for å snakke med barnehagen om? Dette bør avklares før eller i starten av samtalen.
  2. Still godt forberedt til samtalen.
  3. Still gjerne veiledende spørsmål som f.eks.:
  • Opplever du at jeg/vi lytter til deg?
  • Er barnehagen et sted du/dere blir hørt?
  • Opplever du at jeg/vi forstår og like barnet ditt?
  • Opplever du at det er en trygghet for å ta opp uenighet? Bekymringer?

Mange barnehager gir tilbud om samtaler ut over de planlagte foreldresamtalene gjennom et barnehageår. Dersom og når foreldrene har behov for en samtale på tomannshånd med en av de ansatte i barnehagen, kan foreldrene be om dette. Det er viktig at foreldrene ikke blir gående med bekymringer eller ubesvarte spørsmål vedrørende eget barn, men får tid til å drøfte barnets trivsel og utvikling med en av personalet så raskt dette lar seg gjennomføre.