Dette er en fin mulighet for foreldre til å gi barnehagen generelle tilbakemeldinger.

Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål, blant annet om barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer. Det er frivillig og gratis for barnehagene å gjennomføre undersøkelsen.

Undersøkelsen gjennomføres hvert år i november.

Verktøy for kvalitet

Foreldreundersøkelsen er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage i egen kvalitetsutvikling, men gir også viktig informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagetilbudet på nasjonalt nivå.

I flere barnehager samarbeider barnehagen med foreldrenes samarbeidsutvalg (SU) om informasjon om undersøkelsen og resultater fra denne.

Frivillig og anonym

Resultatene fra undersøkelsen danner grunnlag for dialog mellom barnehagen og foreldrene om tilbudet i barnehagen. Undersøkelsen er anonym, og foreldre kan selv velge om de vil svare på undersøkelsen eller ikke.

barnehagefakta.no publiseres noen utvalgte indikatorer for hver barnehage som deltar i undersøkelsen.

Her kan du lese om noen utvalgte resultater fra undersøkelsen i 2017.

Du kan lese mer om Foreldreundersøkelsen på Utdanningsdirektoratets nettsider.