Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Sunniva Jarmann og Synne Hall Arnøy

Mamma, mammi og meg

Vi mennesker har behov for å kunne speile oss i andre. Det å finne gjenkjennelse i omgivelsene våre styrker en følelse av å høre til, av å ikke være alene i verden.

Førskolelærer Anne-Linn Bang

Øyeblikk av gull

I barnehagene våre møter vi et utsnitt av de barna som vokser opp i Norge i dag. Det er en sammensatt gjeng med ulike historier og ulikt erfaringsgrunnlag. Noen barn kommer til barnehagen med en selvfølgelig følelse av å høre til, barnehagen ligner på den verdenen de lever i hjemme. Andre møter en barnehage der de ikke kan språket, eller der de kulturelle og sosiale kodene er annerledes enn det de er vant til hjemmefra.

Barnehageport

Foreldre holdes utenfor ved barnehagenedleggelser

Mange foreldre har de siste månedene henvendt seg til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) fordi de har fått vite om barnehagenedleggelser først etter kommunes vedtak – og uten å ha fått spille inn i prosessen.

Einar Olav Larsen foto i trapp

Glad for utfordringen!

Det var like før jul at det kom en overraskende telefon fra Kunnskapsdepartementet med spørsmål om å bli ny leder i FUB. Jeg ble umiddelbart svært glad for utfordringen, og takket etter et kort familieråd ja til vervet. 

Gutt på fanget til voksen

Trygt og godt barnehagemiljø

FUBs høringssvar til forslag om endringer i barnehageloven om barnehagemiljø

FUB har lenge etterspurt og ventet på lovforslaget om barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. FUB er spesielt fornøyd med departementets forslag om å innføre en aktivitetsplikt med delplikter for barnehagens ansatte, og for nulltoleranseprinsippet. Samtidig mener FUB det er uhørt at det ikke skal være en håndhevingsordning for barnehageområdet på lik linje som for skoleområdet.

Marie Skinstad-Jansen på FUB-konferansen 2019

Takk for at dere kom!

Takk for at så mange av dere deltok på foreldrekonferansen vår sist helg. Det er flott at dere tok dere tid i en hektisk hverdag til å komme! Vi i FUB synes alltid det er hyggelig å treffe ulike foreldre fra vårt langstrakte land og høre om hva nettopp dere er opptatt av.

Banner med lenke til evalueringsskjma for FUBs rådgivning og foredrag

Banner som peker til nullmobbing.no hos Utdanningsdirektoratet

Barnehagefakta.no, banner til nettstedet

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk