Barnehager inngår avtaler om forsikring av barn, personale og bygning/innbo. Det er vanlig at barnehager har kollektive ulykkesforsikringer for barna. I de kommunale barnehagene omfattes barnehagene av kommunenes forsikringsordninger. De private barnehagene inngår gjerne avtaler via medlemsorganisasjoner, eier eller direkte med forsikringsselskap. Forsikringsordningene varierer og vi anbefaler derfor å ta kontakt med barnehagen ved styrer for å få informasjon om hvilken forsikringsordning som gjelder.

Her er noen eksempler på hva barneulykkesforsikringen kan dekke:

  • barnet den tiden det oppholder seg i barnehagen
  • barnet den tiden det oppholder seg i barnehagen og alle arrangement i regi av barnehagen
  • barnet på vei til og fra barnehagen
  • barnet både hjemme og i barnehagen