FUB støtter § 3 om at kommunen skal ha en ordning som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne fritak for foreldrebetalingen, og at alle kommuner må ha moderasjonsordninger for foreldrebetalingen på økonomisk grunnlag.

Ordningen trer i kraft 1. mai 2015.