Forslag til endringer innebærer at retten til å få informasjon, begrunnelse og klage blir videreført. Samtidig blir retten til å kreve begrunnelse og til å klage utvidet til å gjelde alle søkere som i løpet av barnehageåret får avslag eller blir tildelt plass som ikke er første eller andre ønske, uavhengig av når det er søkt om plass eller hva kommunen eller den private barnehagen velger å kalle opptaket.

Les FUBs høringssvar til Forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage her.