FUB og FUG er opptatt av betydningen av et godt samarbeid mellom hjem og barnehage/skole. Det som er ønskelig å oppnå med samarbeid, er en god dialog og kontinuitet i kontakten mellom hjem og barnehage/skole for å skape trygghet og best mulig utvikling for barnet. Både ansatte i barnehagen og skolen og foreldrene har et felles ansvar for at samarbeidet utvikler seg i riktig retning.

Les FUB og FUG sitt høringssvar her