Under overskriften "Hvorfor må vi satse på barnehagen", arrangerer FUB i samarbeid med NHO et frokostseminar den 28. august 2014 i Næringslivets Hus i Oslo fra kl. 8.30 - 12.00.

Over 90 prosent av barn fra ett til fem år benytter seg av barnehagen.

- Det er nødvendig med gode barnehager for at barn skal oppleve trivsel og vekst. Derfor trenger barn å være omgitt med kompetente voksne i barnehagen, sier Lena Jensen, leder i FUB.

Men er kvaliteten og innholdet i dagens barnehage god nok? Hvordan kan vi sikre nok barnehagelærere og pedagogiske ressurser til å gi barna en god start for læring?

Og hvorfor satser ikke kommunene enda mer på lærlingmodellen gjennom barne- og ungdomsarbeiderfaget?

Dette er spørsmål FUB og NHO vil belyse og debattere under vårt felles frokostseminar.