Lena - halvalvorlig 2
Lena

Lena Jensen, leder

Lena Jensen er vokst opp i Tromsø og er bosatt i Oslo. Jobber som politisk rådgiver i Oslo kommune. Hun har tidligere vært stortingsrepresentant for SV i to perioder.
Lena er samboer og har to barn, begge har gått i barnehage.

Hjertesak:

Kvalitet i barnehagen.

Egil
Egil

Egil Dahl, nestleder

Egil Dahl er opprinnelig fra Fana og er bosatt i Oslo.
Er utdannet adjunkt og jobber som lærer. Har bakgrunn i Høyre.
Er gift og har tre barn, hvorav ett går i barnehage og to på skole, men alle har gått i barnehage fra 1 til 6 år. Den yngste går nå i en middels stor kommunal barnehage , men har "erfaring" fra både liten barnehage og mega-barnehage.

Hjertesaker:

 • La barn være barn! Barn må få leke og ha det gøy! Det er viktig å bevare barnehagens egenart og "den nordiske modellen".
 • Flere menn i barnehagen.
 • Uteaktivitet og lek.
Honoratte
Honoratte

Honoratte Muhanzi Kashale

Honoratte Muhanzi Kashale bor i Oslo. Jobber som rådgiver i Velferdsalliansen og er sosialentreprenør i BIBI AMKA. Hun er gift og har sju barn, hvorav to i barnehage og fire på skole. Kom til Norge i 2000 og har siden hatt barn i barnehage. Hun har hovedfag i Stats- og administrasjonsvitenskap, noe som påvirker interessene for rettferdighet, solidaritet og omsorg. Hun holder foredrag om minoritetsspørsmål og foreldremedvirkning. Hun sier selv om at det å flytte til Norge har vært og er en utfordrende og spennende reise: "Jeg er opptatt av at den reisen skal være best mulig når det handler om barna, utvikling og framtiden."

 Hjertesak:

Nok voksne og flere pedagoger i barnehagen.

Hege
Hege

Hege Oftedal

Hege Oftedal bor i Stavanger
Advokat i Vierdal Advokatfirma AS,

Er gift og har tre barn. 
Bjørn har cri-du-chat-syndrom og er sterkt funksjonshemmet.

Hjertesak:

Er spesielt opptatt av tilrettelegging for de funksjonshemmede barna, rettigheter og muligheter.

Dagfinn
Dagfinn

Dagfinn Bell

Dagfinn Bell bor i Trondheim

Han er sivilingeniør og jobber hos VVS og Energi Asplan Viak AS. Er gift og har tre jenter. De to eldste jentene går på skolen og den yngste går i barnehagen.

Hjertesaker:

 • Barnehagen: en positiv opplevelse for barn og foreldre
 • Tilpasse barnehagedagen til den enkelte - romslighet og rom for individualitet
 • Kvalitet: fysisk miljø og innhold - bør det være en minimumsstandard?
 • Flere menn i barnehagen - både ansatte og engasjerte fedre
Roger
Roger

Roger Skarvik

Roger Skarvik er bosatt i Alta
Jobber som konsulent
To barn, den yngste er barnehagebarn.

Hjertsaker:

 • Barnas rett til samisk språk og kultur.
 • Bidra til at barna får oppleve samisk oppdragelse og tradisjoner uavhengig hvor i landet de er bosatt.
Jimmy blid 2011
Jimmy

Jimmy Høiberget

Jimmy Høiberget er bosatt på Østre Toten og jobber som administrerende direktør i Honningcentralen SA.

Er gift og har tre barn.

Har vært engasjert i barnehagen siden barna begynte der. I dag sitter han som leder for samarbeidsutvalget og styret i barnehagen. I tillegg har han vært med på oppstarten av det kommunale foreldreutvalget for barnehagene i Østre Toten kommune, hvor han også sitter som leder.

Hjertesaker:

 • Foreldre er en viktig ressurs i forhold til samarbeidet mellom hjem og barnehage, men også i forhold til utviklingen av barnehagen som et trygt, godt og lærerikt sted å være.
 • Foreldrestemmen er en viktig stemme og det er viktig at den blir hørt i ulike saker. Jimmys erfaring, etter oppstarten av det kommunale FUB, er at foreldrene har blitt involvert i både budsjettprosesser og diskusjoner rundt fremtidig barnehagestruktur i kommunen.
 • Det er viktig at foreldrene engasjerer seg, og målsettingen bør være at begge kjønn er likt representert.