FUB-leder Marie Skinstad-Jansen, Østfold

Marie Skinstad-Jansen – leder

Østfold

E-post: leder@fubhg.no

Marie har tidligere sittet i SU, sitter nå i styret i barnehagen (styreleder). Hun liker å reise, og er glad i friluftsliv. Maries hjertesak er kvalitet i barnehagen. Hun er opptatt av at alle barn skal bli sett og hørt i barnehagen og at det er rom for å være et individ. Det skal være godt å levere barnet/barna sine i barnehagen. Marie har tre barn: en gutt som er født i 2009, og to jenter som er født i 2011 og 2014.

FUB-medlem Espen Agøy Hegge, Sør-Trøndelag

Espen Agøy Hegge – nestleder

Sør-Trøndelag

E-post: espen.agoy.hegge@fubhg.no

Espen har vært foreldretillitsvalgt og medlem av samarbeidsutvalget ved Småbergan barnehage. Fra 2014 er han styreleder samme sted. Han er interessert i politikk og samfunnsspørsmål, litteratur, språk, musikk, menighet og frivillig arbeid. Espen har som hjertesaker barnehagens rolle og funksjon i et helhetlig læringsløp, og at det må være stor nok voksentetthet i barnehagen – pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og andre assistenter – slik at alle barn blir sett. Espen har tre gutter som er født i 2010, 2012 og 2016.

FUB-medlem Hege Tegler, Buskerud

Hege Tegler – medlem

Buskerud

E-post: hege.tegler@fubhg.no

Hege er generalsekretær i Norges fibromyalgi forbund og nestleder i Handikappede Barns Foreldreforening. Hun har ikke så mye fritid, men liker å spille spill med gode venner, og å synge. Heges hjertesaker er inkludering, og at det handler om kompetanse og holdninger. Overgang fra skole til barnehage er også en av hennes hjertesaker, fordi informasjonen glipper ofte i slike overganger. Mobbing er også blant hennes hjertesaker. Hege har tre barn, hvorav ett med CP. Barna er født i 2004, 2005 og 2013.

FUB-medlem Miriam Paulsen, Nordland

Miriam Paulsen – medlem

Nordland

epost: miriam.paulsen@fubhg.no

Miriam er medlem av styret i Samisk foreldrenettverk Nord-Salten. Hun har vært leder for den samiske barne- og ungdomsorganisasjonen DoajmmaSiebrre Julev-sábme (DSJ), og hun har sittet som sametingsrepresentant i to perioder (2005–2009 og 2009–2013), bl.a. i oppvekst- omsorgs- og utdanningskomiteen. Hun er opptatt av duodje (samisk håndverk), jakt, fiske og friluftsliv. Barnas oppvekstvilkår, samt samisk språk og kultur, og videreformidling av dette til nye generasjoner, er blant hennes hjertesaker. Miriam har to barn: en gutt som er født i 2011 og ei jente født i 2012.

FUB-medlem Honoratte Kashale, Oslo

Honoratte Kashale – medlem

Oslo

E-post: honoratte.kashale@fubhg.no

Honoratte jobber som rådgiver i Velferdsalliansen, er sosialentreprenør i BIBI AMKA og holder foredrag om minoritetsspørsmål og foreldremedvirkning. Hun kom til Norge i 2000 og har siden hatt barn i barnehage. Honoratte er opptatt av rettferdighet, solidaritet og omsorg. At det skal være nok voksne og flere pedagoger i barnehagen er Honorattes hjertesak. Honoratte har sju barn, og de er født i tidsrommet 1990 til 2009.

FUB-medlem Yngvar Natland, Troms

Yngvar Natland – medlem

Troms

E-post: yngvar.natland@fubhg.no

Yngvar har vært foreldrerepresentant i styret til barnehagen. Han er interessert i politikk, spill, film og dans. Yngvars hjertesaker er mobbing og dannelse, at barnehagen også bør bidra til at barnet blir et helt menneske og en fullverdig borger. Barnehagen må bidra til at barn blir aktive samfunnsborgere, ikke konsumenter og produsenter. Yngvar har to gutter som er født i 2008 og 2010.

FUB-medlem Audun Fiskum, Nord-Trøndelag (vara)

Audun Fiskum – varamedlem

Nord-Trøndelag

E-post: audun.fiskum@fubhg.no

Audun sitter som nestleder i FAU ved Harran Oppvekstsenter, han ble innvalgt i 2011. Her har de felles FAU for både skole og barnehage. Han er interessert i skyting i Det Frivillige Skyttervesen, friluftsliv, jakt og idrett. Audun mener det er viktig med en tallfestet norm som regulerer voksentettheten i barnehagen, både når det gjelder pedagogiske ledere og assistenter. Her handler det også om penger til barnehagene. Dette er hans hjertesak, sammen med overgangen fra barnehage til skole. Audun har en gutt som er født i 2008, og to jenter som er født i 2011 og 2013.