Einar Olav Larsen foto i trapp
(Foto: FUB)

Einar Olav Larsen, leder, Verdal i Trøndelag

Jeg heter Einar Olav Larsen (40) er gift og far til to jenter på tre og fem år som begge går i Kanutten barnehage i Verdal.

Jeg er utdannet folkemusiker og komponist fra Ole Bull-akademiet i Voss, og har fiolin som hovedinstrument. Jeg har vokst opp i en musikalsk familie, med både far og bror som er folkemusikere. Jeg jobber som frilansmusiker og musikkpedagog og spiller med flere band. 

Jeg har vært tillitsvalgt til SU i to år, og har også sittet i styret i det kommunale foreldreutvalget (KFU) i Verdal i to år med blant annet ansvar for revidering av vedtektene.

Jeg er opptatt av å se barnehage og skole samlet i større grad. Det bør være samme status for barnehage som skole når det gjelder rammeverk og ellers. Har barnehagefeltet, som er ferskere og mer "dynamisk", noe å lære bort til skolefeltet?

Jeg mener ellers at det er viktig med et godt foreldresamarbeid og -engasjement fra barnehagen av fordi det også skal fungere inn i skolen senere.

Og jeg er opptatt av å utnytte de "forser" som Norge har med nærhet til natur/friluftsliv/landbruk osv.

Cathrine Ballo Olsen nestleder FUB
(Foto: FUB)

Cathrine Ballo Olsen, nestleder, Tromsø i Troms og Finnmark

Jeg heter Cathrine Ballo Olsen, er 41 år og bor i Tromsø sammen med min samboer Audun og våre fire barn. Alle er gutter i alderen 13 år, åtte år og tvillinger på tre år.

Jeg er utdannet økonom, og jobber nå som avdelingsleder og ressurssenterleder for Nord i Azets Insight AS. Her har jeg jobbet i 21 år, så vi kan vel si at jeg stortrives med å jobbe med kombinasjonen av mennesker og økonomi.

Jeg har hatt verv som SU-medlem og SU-leder ved Bymyra Barnehage i Tromsø i til sammen fire år, og innehar fortsatt vervet som SU-leder.

Jeg brenner spesielt for at alle barn skal ha like rettigheter og en trygg hverdag i både barnehagen og skolen. Jeg er også veldig opptatt av overgangen mellom barnehage og skole, og at denne blir mest mulig optimal for barnet.

Erik Eika FUB-medlem
(Foto: FUB)

Erik Eika, Sandvika i Viken

Jeg heter Erik Eika, er 33 år og bor i Sandvika i Bærum kommune. Jeg er gift med Maren og vi har ei jente født i 2015 og en gutt født i 2018. 

Jeg er utdannet sivilingeniør og jobber som rådgivende ingeniør i Norconsult AS.

Jeg er nå med i FAU og leder i SU i Hamang Barnehage, til sammen har jeg vært med i FAU i to år. 

Jeg brenner spesielt for god bemanning og stabilitet i personalgruppen, for å gi barna god barnehagehverdag med stabile voksenrelasjoner. Det er også viktig at det legges til rette for at barna opplever mestring i barnehagen.

Marte Oppedal Vale, FUB-medlem
(Foto: FUB)

Marte Oppedal Vale, Oslo

Jeg heter Marte Oppedal Vale, er 41 år og bor i Oslo  sammen med Lars og to barn, en gutt født i 2015 og jente født i 2017. Mine barn og jeg selv har nedsatt hørsel.

Jeg er utdannet statsviter, Cand.Polit, har erfaring fra Barne- og likestillingsdepartementet, Likestillings- og diskrimineringsombudet som rådgiver, og jobber nå som interessepolitisk seniorrådgiver ved Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

Jeg brenner spesielt for mangfold i barnehagen. At barn og voksne skal erfare og se at vi i fellesskap blir sterkere når forskjellene oss imellom blir brukt positivt.

Barn og unge som har erfart og lært mangfold i praksis, fortsetter med det inn i voksen- og arbeidsliv. Barn med tilretteleggingsbehov har likestilt rett til å delta og utvikle seg i barnehagen.

Thomas Ole Andersen, FUB-medlem
(Foto: FUB)

Thomas Ole Andersen, Røros i Trøndelag

Jeg heter Thomas Ole Andersen, er 40 år og bor på Røros/Plassje i Trøndelag fylke sammen med kone og tre gutter på to år, fem år og 11 år. 

Jeg er utdannet historiker, og jobber nå som fagleder for kultur ved Aajege samisk språk- og kultursenter. 

Helt siden jeg var i tenårene har jeg vært engasjert i det samiske organisasjonslivet. Etter at jeg fikk barn har naturlig nok en stor del av mitt engasjement omhandlet forutsetninger for barnas samiske liv og framtid. Jeg har blant annet vært en av pådriverne for etablering av et sørsamisk barnehagetilbud på Røros. 

Khadan Nafstad, FUB-medlem
(Foto: FUB)

Khadan M. Nafstad, Oslo

Jeg heter Khadan. M. Nafstad, er 35 år og bor i Oslo sammen med min mann og to døtre: Gabriella på åtte år og Makaela-Marie på fire år

Jeg har fagbrev som servitør og jobber nå med psykisk utviklingshemmede som fast vikar.

Tidligere har jeg vært FAU-medlem i barnehage og skole.

Mine hjertesaker er integrering og inkludering.

Silje Lødøen Fiksdal vara FUB
(Foto: privat)

Silje Lødøen Fiksdal, varamedlem, Brattvåg i Møre og Romsdal

Eg heiter Silje, er 31 år og bur i Brattvåg i Ålesund kommune i Møre og Romsdal fylke. Eg bur saman med min mann Egil og våre to born, Troy på eitt år og Brian som er fire år. 

Eg er utdanna lektor med tilleggsutdanning og jobber som assisterande rektor på ein ungdomsskule.

Eg har har også verv som SU-leiar i Tryggheim Barnehage Brattvåg.
Eg brenn spesielt for at born skal kjenne seg trygge i barnehagen. Dette krevjar tilsette som kjenner borna og er interesserte i dei, i tillegg til nok tilsette på jobb i barnehagane.

Eg er også spesielt oppteken av born og unge si psykiske helse og syns det er positivt at born lærar seg å sette ord på ulike kjensler allereie i barnehagen.