For å bli inkludert og få muligheten til å delta i lek, læring og samspill med andre barn og voksne er det viktig å ha gode norskkunnskaper. FUB mener det er annet enn en plikt til å vurdere alle barns norskkunnskaper før skolestart som må til for å sikre gode norskkunnskaper hos alle barn. FUB stiller seg derfor ikke bak forslag til endring i barnehageloven om plikt til å vurdere alle barns norskkunnskaper før skolestart.

FUB er kritiske til at dette pålegget vil ta tid bort fra barna, og mener at plikten til å observere, kartlegge og sette inn tiltak ovenfor barn som trenger ekstra støtte for å utvikle gode norskkunnskaper allerede er godt sikret Barnehageloven og i Rammeplan for barnehage.

Bedre bemanning - et bedre tiltak

FUB mener det er andre tiltak som vil være med på å gi barn i barnehage gode norskkunnskaper før skolestart. Disse tiltakene er:

  • Bedre bemanning i barnehagene
  • Spesialpedagog i hver barnehage
  • Skolene må tilpasse seg barnet og ikke barnet som må tilpasse seg skolen

LES: Hele høringssvaret til FUB

LES: Forslag til endringer i barnehageloven om plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart