Bilde av FUB-medlemmene
Bilde av FUB-medlemmene

Det aller første utvalget (2010-2014) under ledelse av Lena Jensen, skulle fylle mange hulrom i løpet av kort tid. Ikke bare skulle utvalget gjøre seg kjent for sektoren, men også etablere kontakt og samarbeid med relevante aktører.  
 
I tillegg skulle FUB utarbeide sin meningsplattform og finne fram til sine hjertesaker.  
 
Det var ingen tvil om at utvalgets fremste sak var å kommunisere ut betydningen av «Den gode barnehagen», med undertemaene 1) Et godt lekemiljø, 2) Foreldresamarbeid og 3) Barnehagens ansatte. Alle tre viktige og avgjørende kriterier for god barnehagekvalitet. 
 

brosjyre, bilde, mobbing
brosjyre, bilde, mobbing

Skapte mobbedebatt

Utvalget fikk spesielt mye oppmerksomhet da de i 2012 lanserte brosjyren og temaet «Mobbing i barnehagen». Det ble startskuddet for et mangeårig arbeid med å sette ekskludering og utenforskap i barnehagen på dagsorden. 
 
FUBs brosjyre om mobbing blant de yngste, skapte reaksjoner. Aller mest fordi utvalget valgte å bruke begrepet mobbing. Dette var et bevisst valg fra utvalgets side for å understreke alvoret i fenomenet. 
 

Marie Skinstad-Jansen foran barn på matkultursenter
Marie Skinstad-Jansen foran barn på matkultursenter

Bemanningsnorm

Utvalg nummer to under ledelse Marie Skinstad-Jansen (2014-2019), fulgte opp det første utvalgets hjertesaker som handlet om bemanning og mobbing, og valgte i tillegg temaet “overganger” som sin tredje hjertesak.  
 
I 2013 ble FUB invitert av Kristiansand kommune og Universitetet i Agder (UiA) til å delta i et forskningsarbeid om det samme temaet. Parallelt med dette kommuniserte utvalget tydelig inn til Kunnskapsdepartementet behovet for en lovbestemmelse om et trygt og godt psykososialt miljø i barnehagen, på lik linje med den tilsvarende bestemmelsen i opplæringsloven. 
 
I tillegg jobbet FUB målrettet med å fremme behovet for en nasjonal bemanningsnorm. Da utvalget gikk av til jul 2019, hadde Stortinget både vedtatt en nasjonal bemanningsnorm og at et trygt og godt barnehagemiljø skulles hjemles i barnehageloven. 
 
 

Einar Olav Larsen portrett
Einar Olav Larsen portrett

Fortsatt viktige hjertesaker

FUB 3 tiltrådte 1. januar 2020 under ledelse av Einar Olav Larsen. Siden oppstarten og fram til juni i år har utvalget arbeidet målrettet med å lande sine hjertesaker for perioden 2020-2023. På utvalgets junimøte vedtok FUB følgende tre hjertesaker: 

  1. Psykososialt miljø i barnehagen 

  1. Overgang barnehage – skole/SFO 

  1. Barnehagens bemanning 

Det nye utvalget er opptatt av å gjøre seg mest mulig synlig i sektoren, både overfor barnehageforeldrene og myndighetene. FUBs ambisjoner er å bruke sine tre hjertesaker til å profilere utvalget som sådan, og skal også følge og påvirke FUBs arbeid, valg og prioriteringer i utvalgsperioden.  
 

Utvalget 2020-2023
Utvalget 2020-2023

God kvalitet en rød tråd

Det er ingen tvil om at samtlige foreldreutvalg siden 2010 har vært spesielt opptatt av et kvalitativt godt barnehagetilbud, både i form av gode og mange nok ansatte, men også ved å skape gode barnehagemiljøer som sikrer at hvert enkelt barn får en opplevelse av å høre til og være betydningsfull.  

 

Betydningen av et nært og godt samarbeid med foreldrene er dokumentert via forskning. For at barn skal få en optimal opplevelse av trygghet og tilhørighet til barnehagen, er de avhengig av å kjenne at foreldrene deres og barnehagens ansatte har en god dialog.  Dette gjelder selvfølgelig alle viktige overganger i barns liv, bla annet overgangen fra hjemmet til barnehagen og fra barnehagen til skolen. Da er det nødvendig at barnas foreldre blir tatt med på råd og involveres. 

 

Topp tre 

Bemanning, foreldresamarbeid og mobbing har vært på topp over hva foreldre kontakter FUB om i hele perioden. I de siste årene har også spørsmål om kosthold kommet inn.  
 

Å få spørsmål og innspill fra foreldre fra hele landet er viktig for oss, og FUB-rådgiverne i sekretariatet er tilgjengelig for dette. Vi oppfordrer fortsatt alle til å se gode tips og råd og aktuelle nettsaker på fubhg,no  

 

FUB har kommet for å bli, myndighetene og barnehagesektoren har ikke råd til å miste den viktige stemmen foreldrene har. Sammen med foreldrene har barnehagens ansatte og eiere de beste forutsetninger med å lykkes med å lage en solid og kvalitativ god barnehagetid for barna!