Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Glade småbarn

Stoltenbergutvalget: "Nye sjanser - bedre læring" NOU 2019:3

FUB har i sitt høringssvar til Stoltenbergutvalgets NOU-rapport "Nye sjanser - bedre læring", vektlagt betydningen av at det er mange nok ansatte med rett kompetanse i barnehagen, for å tilrettelegge for et godt tilbud for både jenter og gutter.

Barnehageport

FUBs ni tips før valg av barnehage

Mange foreldre er usikre på hvilken barnehage som passer best for akkurat sitt barn og det behovet familien har. I mange kommuner er 1. mars fristen for å søke barnehageplass. Her er FUBs sjekkliste.

Marie Skinstad-Jansen oktober 2017

FUB er i mot læringsmål på 1. trinn

FUB har gitt innspill til de nye læreplanene som omfatter fagene engelsk og matematikk. I sitt høringssvar går utvalget imot at det settes læringsmål for 6-åringer, og mener at det tidligst bør være kompetansemål fra 2. trinn.

Jente maler i barnehagen

Barn har rett til å være trygge i barnehagen

Det haster med å få på plass en lovfestet rett til et trygt barnehagemiljø. Det mener FUB og en rekke andre instanser som står sammen bak et opprop og denne kronikken om temaet.

Marie Skinstad-Jansen foran Havnabakken bhg

Fornøyd med barnehageplassen?

Vi er i mai måned og svaret alle barnehagesøkere har gått og ventet på er nå mottatt for de aller fleste; nemlig i hvilken barnehage har barnet har fått plass?

Bukkene Bruse-barn i Fridtjovsgate

Alle barn skal være inkludert

FUB er opptatt av at alle barn skal være inkludert i fellesskapet i barnehagen. I sitt møtet 15. mars vedtok FUB et prinsippnotat om inkludering i barnehagen.

Fargerike vimpler

La barna skape

Barnehagen kan bidra til læring og gi kompetanse som er viktig for hele livet. For barna må denne læringen oppleves meningsfull – her og nå. Derfor har barnehagen lang tradisjon for å sette de kreative fagene høyt.

Marie Skinstad-Jansen foran barn på matkultursenter

Lykke til med barnehagevalget!

I mange kommuner er 1. mars fristen for å søke barnehageplass for det neste barnehageåret. Mange foreldre er usikre på hvilken barnehage som passer best for akkurat sitt barn og det behovet familien har.

Marie Skinstad-Jansen i Drammen sept17

Alle barn skal bety noe for fellesskapet

Det viktigste vi kan gjøre for å gi barna en god start på utdanningsløpet er å klare å inkludere alle barn! I rammeplanen for barnehagene står det at i barnehagen skal alle barn erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk