Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
OSLO: Bilde av trafikkmaskinen ved Bjørvika i Oslo. Høringsbrevet "Levekår i byer - gode lokalsamfunn for alle

Høringssvar - Levekår i byer - gode lokalsamfunn for alle

Kunnskapsdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnte i 2018 et utvalg som skulle se på levekårs- og integreringsutfordringer i byområder. Utredningen ble overlevert til ministrene før jul. Her er FUG og FUB sine innspill til høringsbrevet.

PERSONVERN: Tillatelse til fotografering i barnehagen er blant temaene som kan skape usikkerhet i samarbeidet mellom foreldre og barnehage. Bildet viser lekende barn. foto: colourbox

- Nyttige avklaringer om vern av barns privatliv

I en travel barnehagehverdag med mange hensyn å ta, kan det lett oppstå usikkerhet rundt barns personvern, noe som igjen fører til kommunikasjonsutfordringer mellom hjem og barnehage. FUB mener at forslaget til ny barnelov vil bidra til å oppklare samarbeidsforholdet mellom hjemmet og barnehagen.

SFO: Bilde av ryggsekker i skolegang. foto: colourbox

Høring - rammeplan for SFO: Dette mener FUB

FUB opplever at forslaget til rammeplan for SFO gir et godt og likeverdig tilbud på nasjonalt nivå, men mener det er avgjørende å få på plass et godt støtte- og veiledningsmateriell til de ansatte i SFO innenfor en rekke temaer. 

LEKENDE JENTE: Bildet viser en jente som leker i barnehagen. foto: colourbox

FUB er kritisk til testing av norskkunnskap

FUB er opptatt av at pedagoger skal være mest mulig sammen med barna og mener at en kartlegging av barnas norskkunnskaper før skolestart vi ta bort verdifull tid pedagogene har med barna. Vi mener andre tiltak vil være med på å gi gode norskkunnskaper før skolestart. 

PÅ TUR: Bilde av to barn på tur med barnehagen. foto: colourbox

- Veileder vil sikre likeverdige barnehagetilbud

På bakgrunn av henvendelser i rådgivninger, vår egen foreldreundersøkelse om kontakten mellom hjem og barnehager, samt uttalelser fra utvalgsmedlemmene i FUB har vi kommet med innspill til revideringen av smittevern og trafikklysmodellen. 

ENSOMT BARN: Gutt med krøllete hår sitter alene og ser ut i den store verden.

FUB mener: Psykososialt miljø i barnehagen

Foreldreutvalget for barnehager mener at lovverket om trygt og godt barnehagemiljø må få lovfestet en dokumentasjonsplikt og en håndhevningsordning. Dette er viktig for å sikre barnas rett til å ha et godt og trygt barnehagemiljø. 

strortinget

Vil gjøre det lettere å dele taushetsbelagte opplysninger - dette mener FUB

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i forvaltningsloven som vil kunne gjøre det lettere for offentlige etater å dele taushetsbelagte opplysninger. FUB stiller spørsmål ved om det bør være en så åpen deling av taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorgan som lovforslaget legger opp til.  

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk