Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Departementet foreslår å videreføre tilpasningslovene til 10. november, noe FUB støtter. 

I tidligere høringssvar om forlengelse av de gjeldende regler har FUB uttrykt bekymringer som vi fremdeles har. Disse bekymringene knytter seg til: 

  • Barn med behov for spesialpedagogikk som mister eller får et redusert spesialpedagogisk tilbud •
  • Manglende involvering av samarbeidsutvalgene og foreldre når barnehagetilbudet endres eller reduseres. 
  • Om barnehageeiers økonomi i for stor grad får påvirke beslutninger rundt åpningstider.

Redusert åpningstid - redusert pris

FUB ønsker fremdeles en utarbeidelse av veileder for samarbeid mellom barnehage og hjem, og vi mener også at foreldrebetaling bør reduseres tilsvarende dersom barnehagen driver med redusert åpningstid på grunn av smitteverntiltak.  

 LES HELE HØRINGSSVARET TIL FUG OG FUB HER