Sittende utvalg er nå halvveis i sin utvalgsperiode. Etter mer enn seks års virke kan det se ut til at FUB er godt kjent blant aktører på feltet og aktuelle samarbeidsparter.

Mange henvendelser tyder på at FUB også er allment kjent både blant målgruppen. FUB markerer seg med synspunkter i media og ved deltagelse i debatter og inviteres stadig til å delta i nye arbeidsgrupper og annet samarbeid.

FUB-leder signerer Partnerskap mot mobbing
Foto: FUB

Mobbing i barnehagen

FUB blir i økende grad spurt om å holde foredrag for eksterne aktører. I 2016 holdt FUB totalt 59 foredrag, primært i barnehager, men også på høgskoler, for kommuner og på konferanser.

Det er spesielt innenfor tre temaer FUB holder foredrag, disse er:

- Betydningen av samarbeid mellom hjem og barnehage
- Foreldrenes medbestemmelse (om foreldreråd og SU og lokale foreldreutvalg)
- Mobbing i barnehagen.

I 2016 er det spesielt tema mobbing i barnehagen som er hyppig etterspurt. FUBs inntrykk er at både foreldre og barnehageansatte har behov for mer kunnskap og kompetanse om mobbing.

I januar signerte FUB-lederen Partnerskap mot mobbing sammen med de øvrige partnerne.

Mobbing i barnehagen og betydnigen av vennskap var også et tema kunnskapsministeren og FUB-lederen løftet sammen på en pressekonferanse ved barnehagestart i Havnabakken barnehage i Oslo i august.

Spørsmål fra foreldre

FUB gir råd og informasjon på telefon eller e-post og i 2016 var det mer enn 330 henvendelser til FUB. Det er flest foreldre som henvender seg, men også ansatte i barnehage eller administrasjonen av barnehager tar kontakt.

I 2016 har en tredjedel av henvendelsene omhandlet bekymring og utfordringer i forhold til samarbeidet med de ansatte. Mange henvendelser gjelder også spørsmål om hvordan foreldrene konkret skal organisere seg med foreldreråd, samarbeidsutvalg og lokale FUB.

FUB opplever at det er et behov for økt kunnskap og kompetanse blant barnehageledere om foreldrenes rett til medbestemmelse i barnehagen, samt hvordan avdekke, forebygge og stoppe mobbing blant barnehagebarn.

Kunnskapsministeren leser høyt fra Bukkene Bruse
Foto: FUB

Barnehagedagen

1. mars ble den årvisse Barnehagedagen arrangert over hele landet. Denne arrangeres av FUB, Fagforbundet og Utdanningsforbundet og i 2016 var slagordet ”Les for oss”.

I Oslo ble dagen markert i Fridtjofsgate barnehage i Oslo, der kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kom på besøk og leste høyt for barna og deres egenproduserte lesetips.

Over hele landet hadde barnehager forberedt seg til dagen med å snakke om lesing og bøker og lage lesetips som de viste frem for foreldre og andre. Blant barnehagene som hadde bestilt materiell ble det kåret en vinner som fikk besøk av forfatter Bjørn F. Rørvik som har skrevet Bukkene Bruse-bøkene.

Forsamling FUBkonf Krsand16
Foto: FUB

Tre Foreldrekonferanser

Mobbing og kvalitet i barnehagen var tema for FUBs tre regionale konferanser i 2016. De ble lagt til byene Tromsø, Bergen og Kristiansand i oktober og november med rundt 250 deltakere – både foreldre og ansatte.

Foredrag, debatter og gruppediskusjoner preget de tre dagskonferansene.

Det ble i 2016 laget en ny brosjyre om foreldreråd og samarbeidsutvalg beregnet på foreldre og styrere. Den tar opp hvordan foreldre kan organisere seg og samarbeid med ansatte om relevante barnehagetemaer.

Les hele FUBs årsberetning 2016 her.

Se Riksrevisjonenes brev og Riksrevisjonenes uttalelse til beretning og årsregn 2016

Havnabakkebarn synger for kunnskapsministeren
Foto: FUB
Fornøyde deltakere FUB Tromsøkonf
Foto: FUB
Ellen Os FUB Kristiansand
Ellen Os, Foto FUB
Ingrid Lund FUBkonf16
Ingrid Lund, Foto: FUB
Foreldre på FUBkonferanse Tromsø
Foto: FUB
Kor fra Marken blå gruppe
Foto: FUB