1. Skap ro og gode rammer

 • Forsøk å lage rutiner. Det skaper forutsigbarhet og trygge rammer for små barn.
 • Stå opp med og legg barnet til samme tider som ellers.
 • Skift fra pysj til hverdagstøy om morgenen. Slik markerer du at dagen er i gang.
 • Legge gjerne opp lunsj og frukt til samme tider som i barnehagen.
 • Hvil deg sammen med barnet ditt i løpet av dagen, f.eks. med en bok på sofaen.
 • Ingen vet hvor lenge denne situasjonen vil vare. Spar derfor på aktivitetene. Invester tiden din i barnet ditt, vær 100 % til stede når du kan!
 • Konflikter er nesten uunngåelig. Aksepter dette og sett gjerne ord på det sammen med barnet.
 • Senk skuldrene, gjør så godt du kan! Ikke prøv å være en perfekt forelder!

2. Lag en plan for dagen

Martin og mamma spiser og jobber

 • Ha en enkel plan for dagen. Er du samboer eller gift og dere begge er hjemme, fordel oppgaver og samvær med barnet før og etter lunsj. Slik kan det bli tid til jobb for begge.
 • Legg opp tid til faste måltider slik dere pleier i barnehagen og hjemme.
 • Sett av tid til en leketime med aktiviteter, f.eks. spill, høytlesing, dans eller klossebygging. 
 • Barn skal ikke underholdes hele tiden. Det er lov til å stille krav til barna tilpasset alder. Har de fått god tid sammen med deg, kan de oppfordres til å leke litt for seg selv.
 • Bruk av Ipad bør være et tillegg, men det viktigste er hva barnet ser på.
 • Ta med barna på praktiske gjøremål i huset. Barn liker å være til nytte.

3. Kom dere ut!

 • Kom dere ut! La barna få gå, løpe og/eller sykle på gårdsplassen, på nærmeste lekeplass, i en park eller på en fotballbane. Det er viktig at barnet får være fysisk aktiv i løpet av dagen. 

4. Snakk med barnet

Jente 4 år leser bøker (Foto: Colourbox)

 • Gi barnet tid. ikke undervurder det barnet setter ord på.
 • Forklar hvorfor barnehagen er stengt og så nøkternt som mulig hva korona er.
 • Bruk kjente begrep når du snakker om sykdom og smitte, f.eks. bakterier, som barnet kanskje forstår.
 • Skill mellom det å være syk og alvorlig syk. Barnet må ikke bli skremt over at det selv eller foreldrene kan dø.
 • Still åpne spørsmål, f.eks.: «Er det noe du lurer på?»
 • Ikke avfei barns bekymringer. Trygg barnet med å anerkjenne følelsene og forklar at de som er alvorlig syke får god hjelp.
 • Begrens barnets tilgang til nyheter, unngå å dramatisere.

5. Kontakt andre foreldre og naboer

Vindu finsk barnehage (Foto: FUB)

 • Ring, ta kontakt på facetime eller Skype med andre foreldre og barn i barnehagen. 
 • Snakk med andre foreldre hvordan du opplever situasjonen, da blir den nye hverdagen lettere.
 • Støtte og oppmuntre hverandre!
 • Ta en telefon til foreldre som kanskje ikke er på nett. Prøv å hjelpe.
 • Legg opp til samvær med en av barnas venner, men vær mest mulig ute slik at de holder litt fysisk avstand. (PS: en meter) En voksen må være til stede og passe på. 
 • Spør barnehagen om det er mulig å ha et digitalt møtepunkt. Det kan gi trygghet å se igjen ansatte og venner. Dette kan også organiseres av foreldrene selv. 
 • Har du det vanskelig, eller tror andre barn og familier har det vanskelig, kontakt Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111 (døgnåpent). 
 • Husk å vaske hender, bruke hostearm og hold avstand!

  For de med litt større barn: Se gjerne pressekonferansen for barn der statsminister Erna Solberg svarer på alle mulige ting fra barn om korona.

De to øverste bildene: Lille Martin på 19 måneder vil være med når mamma Hedda Greni skal forsøke å jobbe. Etterstad barnehage i Oslo er stengt. (Foto: privat)