FUB støtter mange av forlagene i høringen: Forlag til endring i forskrift om foreldrebetaling, men FUB ser også noen utfordringer.

FUB ser utfordringer når det gjelder moderasjon på foreldrebetaling, og det er at matpengene ikke er innbakt i barnehageprisen. Mange barnehager i dag serverer mat i barnehagen og dette er et tilbud foreldrene må betale ekstra for. Foreldrebetalingen varierer også mye fra barnehage til barnehage. FUB ønsker at matpengene skal inn i barnehageprisen når man skal gi redusert foreldrebetaling.

Slik det er i dag kan matpengene i en barnehage bli så høy at noen familier ikke har råd til å betale dette og må velge en annen barnehage for sine barn. FUB ønsker at alle barn skal ha like muligheter for et sundt og godt kosthold når de er i barnehagen, da må det også være redusertforeldrebetaling på kost for de som har behov for det. Kostpengene må regnes inn i foredrebetalingen når det skal gis moderasjon i forhold til familiens økonomi.

 

Les FUB sitt høringssvar her