FUB tenker at  søknad høres veldig byråkratisk ut, og kan i seg selv virke avskrekkende for de foreldrene dette gjelder. I tillegg tenker FUB at det er en del barn som bor i familier der foreldre selv ikke er de som vil ta initiativ til å søke om dette. Det kan gjelde foreldre som har hatt utfordringer før koronakrisen og det kan gjelde foreldre som får utfordringer under koronakrisen (mister jobben, sykdom, samlivsbrudd, krangling i hjemmet, rusmidler ,osv). Hvordan kan barnehagen sikre at flest mulig av disse fanges opp? FUB mener tett oppfølging fra barnehagens side vil være viktig, og at det er barnehagen som må ta initiativ til oppfølgingen og initiativ til søknad i enkelte saker. For mange foreldre kan det oppleves som et nederlag å be om hjelp/søke om barna får være i barnehagen, så her bør det ligge et initiativ fra barnehagens side også. 

Les hele FUB sitt høringssvar her.