FUBs oppdrag:

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et selvstendig rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. FUB skal arbeide for et godt samarbeid mellom hjem og barnehage og ivareta foreldrenes interesser i barnehagesammenheng.

FUB skal videre styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen - gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene. Vi tilbyr rådgivning per telefon og reiser rundt og holder kurs for foreldregrupper om temaer som for eksempel mobbing. På nettsiden finner du konkrete tips, samt forskjellig materiell og du kan melde deg på vårt nyhetsbrev

Bakgrunnen for opprettelsen av FUB i 2010, var et ønske om at foreldrene skal synliggjøres i barnehagepolitiske saker. FUB er et uavhengig rådgivende organ som representerer foreldrene nasjonalt i ulike høringer og ivaretar foreldreperspektivet for Kunnskapsdepartementet.