Et godt råd er å kontakte de barnehagene du tror kan passe for dere, og be om å få komme på besøk. Da får man et inntrykk av areal inne og ute, atmosfæren, og samspillet mellom barna og de ansatte. Det å spørre etter rutiner for tilvenning og foreldresamarbeid er også lurt. 

Barnehagebarn på tur
(Foto: Colourbox)

Ni tips

FUB har laget følgende sjekkliste for foreldre som er på jakt etter barnehage:

1.     BEMANNING: Sjekk antall ansatte i forhold til størrelsen på barnegruppa.

2.     STABILITET: Er det stabilitet i personalgruppa, eller preges den av hyppige utsiftninger?

3.     PEDAGOGISK PERSONALE: Er det ansatt pedagogisk personale i alle barnehagelærerstillingene?

4.     PROFIL: Undersøk om barnehagens profil stemmer overens med din families ønsker og behov.

5.     VERDISYN: Hva er barnehagens verdisyn? Hvordan kommer dette fram i den pedagogiske årsplanen? Verdisynet er gjerne retningsgivende for hvordan de ansatte møter barna og foreldrene.

6.     FORELDRESAMARBEID: Har barnehagen en god plan for dette? Er de formelle foreldreorganene som foreldreråd og samarbeidsutvalg på plass? Hvordan ser barnehagen for seg at foreldrene kan medvirke til en best mulig barnehagehverdag for de små?

7.     SPØR NABOER OG VENNER: Hør med naboer og venner om hvilke erfaringer de har med barnehagen. Har den et godt renommé?

8.     UTEAKTIVITETER: Er barnehagen opptatt av å være ute daglig med alle barn? Hvor er de fysiske utearealene, turmulighetene og hva er rutinene for sikkerhet?

9.     MATSERVERING: Hvilken mat serveres i barnehagen?

Barnehageport
(Foto: Colourbox)

Faktasider

Mange barnehager har hjemmesider der det er mulig å finne god informasjon, både antall ansatte, organisering, pris, åpningstider og eventuelle satsningsområder.

I tillegg anbefaler vi barnehagefakta.no fra Utdanningsdirektoratet. Der kan man finne barnehager i sitt nærområde og i tillegg se hvordan det er både med bemanning generelt, og antall pedagoger i de ulike barnehagene

I tillegg finner du resultatet fra forrige års foreldreundersøkelse her dersom den er gjennomført.

FUB har også mange anbefalinger og råd om ulike tema her på fubhg.no.

Lykke til med valget!