Ulykker i barnehagen

Den store barnehageundersøkelsen avdekket at ca. 60 barn skades daglig i norske barnehager. I 2010 måtte over 15 000 barn ha tilsyn av lege eller tannlege etter ulykke i barnehage.

Undersøkelsen viser at det er behov for god sikkerhetsopplæring av de ansatte og at kommunen som tilsynsmyndighet følger opp barnehagene med jevnlig tilsyn i forhold til barnas sikkerhet.