•  Noen skal kanskje begynne i barnehagen for første gang
  •   Noen skal begynne på ny avdeling
  •   Noen har sin siste dag i barnehagen og skal begynne på skole og SFO

Felles for alle barn er at de har behov for gode overganger. Det viser seg at trygghet er ekstra viktig i de sårbare overgangene og gode rutiner i barnehage og skole er derfor helt nødvendig.

Nytt fra 1. august

Til høsten kan vi glede oss over flere nye bestemmelser som hever kvaliteten i barnehagen:

Fra 1. august trer det følgende lovendringer i barnehageloven i kraft. De nye bestemmelsene skal sikre at det er gode rutiner for overgangen fra barnehagen til SFO og skolen.

Det er også bestemt at barn skal regnes som tre år fra august det året de fyller tre år. Sist men ikke minst er endelig den nye bemanningsnormen på plass.

Marie Skinstad-Jansen oktober 2017
Foto: FUB

- Følg med!

Gode bestemmelser i lovverket er viktig for å sikre en bedre barnehagehverdag! Vi oppfordrer dere foreldre til å følge med om lovendringene har betydning i egen barnehage.

Gode ordninger for tilvenning i barnehagen er også noe FUB har vært opptatt av i mange år. Vi deler en ny og stadig like aktuell artikkel om dette.

Til slutt minner vi om vår nye fargeleggingsbok. Den vil snart bli tilgjengelig også digitalt og kan være morsom å bruke for barna både i barnehagen og hjemme.

Lykke til alle dere som har overganger i vente og lykke til med videre barnehagehverdag til alle dere som fortsetter der dere er!

God sommer!

Med vennlig hilsen
Marie Skinstad-Jansen
FUB-leder