Følgende områder er regulert i loven:

  • maksbeløp for månedlig/årlig foreldrebetaling
  • moderasjonsordninger for betaling
  • kostpenger
  • unntak