Han snakket om de ulike scenarioene som barn har opplevd i møte med barnehage og skole, og pekte på ulike vansker med fag og væremåte, og også at en del barn kommer fra hjem der det er vanskelig å være barn.

- Det er helt normalt å streve på skolen! Det er viktig for både foreldre og elever å vite om. Det påvirker foreldrene som er bekymret, men selvsagt også barna og lærerne. De fleste her i salen syntes ulike temaer eller fag var fryktelig vanskelig da dere gikk på skolen. Det var noe vi trengte hjelp til.

Håvard Tjora om læringsstiler
Foto: FUB

Trenger anerkjennelse

- Barn som strever mangler motivasjon og ønsker anerkjennelse for noe de kan. Når vi blir så fordømt gjerrige at det kun er de teoretiske sidene og prestasjonene hos barna som er viktige, er det ikke rart mange elever strever, sa Tjora.

Han mener skolen er blitt altfor opptatt av resultater og målinger.

Tjora selv fikk endret sitt problem med matematikken, på grunn av en fantastisk god lærer på ungdomsskolen. Det bidro til at han valgte matte som fag i utdanningen.

Tjoras foil og lek og læring
Foto: FUB

Tidlig innsats - hva er det?

-Tidlig innsats - hva innebærer egentlig det?  Skolen har langt på vei blitt et sted for akademikere og forskere. Hvordan skal barnehagene forholde seg til det? Skal den være den siste bastionen som verner om barnadommen på barnas premisser? Gjør det barndommen lysere og skolegangen lettere for barna?

- Foreldre må spørre seg hva de vil at barnehagen skal være og hva slags skolestart de ønsker, sa Tjora.

- Det vi vet er at barns naturlige læremåte er gjennom lek. Lek er læring og læring kan også være lek - hvis det læres på den rette måten! mente han.

Han avsluttet med å ønske seg en barnehage og skole som er tuftet på kunnskap, omsorg for barnet og som har guts nok til å kjempe på barnas vegne, og som ikke lar seg overstyre av politisk ideologi.