Opplæringsloven gir alle grunnskoleelever i samiske forvaltningsområder rett til opplæring i og på samisk. Samisk språkinnlæring skal inngå i skolens prinsipper og strategier i arbeidet for tospråklighet. Skoler som ligger utenfor forvaltningsområdet og som tar imot barn fra barnehager med samisk tilbud, skal forberede hvordan disse barna skal fortsette sin samiske språkutvikling i en norsk klasse. Det er viktig at det sikres fortsatt språkutvikling for de barna som har hatt språkopplæring i barnehagen, barnehagen bør gi foreldrene informasjon om denne retten. 

Dere finner mer informasjon på Sametingets nettside om barnehage

Det er lurt å: 

  • sjekke ut med kommunen hvor du bor om hvilke rettigheter ditt barn har til samisk opplæring.
  • informere skolen tidlig om at dere ønsker samisk språkundervisning, slik at skolen får tid til å ordne et godt opplæringstilbud for barnet.
  • ta kontakt med skolens eier for å finne ut om skolen tilrettelegger for samiske barn, dersom dere bor utenfor samisk forvaltningsområde.