Både FUB og søsterorganet FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) skal få nye medlemmer fra 2020. Det er Kunnskapsdepartementet som oppnevner medlemmene og koordinerer prosessen.

Fristen er 1. september. Du finner skjemaet for søknad her.

- Foreldrenes meninger er viktige. Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage/skole er viktig for å sikre gode læringsvilkår og et godt læringsmiljø, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen i en pressemelding fa Kunnskapsdepartementet.

Råd og veiledning

FUB er et uavhengig organ på nasjonalt nivå som skal sikre at foreldrene blir hørt i aktuelle barnehagepolitiske saker.

Utvalget er rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet og gir også råd og veiledning til foreldre, ansatte og andre om rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalplanet.

FUB er bredt sammensatt slik at ulike behov og erfaringer blir representert i utvalget. Medlemmene må ha barn i barnehagen og ha erfaring med som foreldrerepresentant. FUB skal ha seks medlemmer og et varamedlem.