Utdanningsdirektoratet utvikler en ny nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen (SFO). Målet er at planen skal bidra til et mer likeverdig tilbud i SFO. FUB opplever at planen gir et godt og likeverdig tilbud på nasjonalt niv, men ønsker bestemmelse om makspris for å bidra til at tilbudet blir likeverdig i tråd med intensjonen. FUB er opp tatt av inkludering og håper ikke tilbudet med betalte fritidsaktiviteter i SFO tiden skaper utenforskap. 

Glad for lek

Foreldreutvalget for barnehager er fornøyde med formålet om å å legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter. Vi liker også at at det kommer tydelig frem at personalet skal legge til rette for lek og delta aktivt i leken. Slik FUB ser det er det nå viktig å få på plass et godt støtte og veiledningsmateriell til de ansatte i SFO. 

Det er et område FUB ønsker tydelige føringer, og det er foreldresamarbeid. Her er ikke planen tydelig nok. Dette vil kunne gi for store forskjeller når det gjelder foreldremedvirkning og samarbeid med foreldrene.  Det er lite definert i rammeplanen hva foreldresamarbeidet går ut på. Hvordan kan foreldre være med å medvirke og samarbeide med SFO og arbeidet som gjøres der?  

Støtte- og veiledningsmateriell

FUB foreslår at det utarbeides godt støtte- og veiledningsmateriell på følgende områder: 

  • Foreldresamarbeid og foreldrenettverk
  • Overganger
  • Arbeid mot mobbing, hvordan jobbe forebyggende
  • Lek 
  • Trivsel og inkludering, hvordan skape gode og trygge miljøer
  • Samarbeid

LES HELE FUBS HØRINGSSVAR HER

HELE FORSLAGET TIL RAMMEPLAN FOR SFO FINNER DU HER