Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Afrikansk far med barn

NOU 2010:7 Mangfold og mestring

NOU 2010:7 Mangfold og mestring er en omfattende og god beskrivelse av muligheter og utfordringer når det gjelder flerspråklige minoriteter i opplæringssystemet.

Forskning - to barn og en bøtte

NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst

NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst (Brenna-utvalget) er en omfattende barnehageutredning som tar for seg alt fra barnehagetilbudet og dets innhold, til foreldrebetaling og videreutvikling av de ansattes kompetanse i barnehagen.

Gutt på armen til far

FUBs høringsuttalelse til NOU 2009:18 Rett til læring

Høringsfristen til NOUen rett til læring var i 2009, året før FUB ble oppnevnt. FUB fikk allikevel anledning til å komme med en uttalelse til denne viktige meldingen om funksjonshemmede barns rett til læring.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk