Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Statsbudsjettet for 2017

FUB er fornøyd med at det også framover skal satses på kvalitet i barnehagen og at regjeringen går inn for å sikre en jevnere kvalitet i alle barnehager og å øke kompetansen hos de ansatte. Vi er også svært glad for at regjeringen bortimot dobler innsatsen mot mobbing. Alle barn må få oppleve å høre til og å være en betydningsfull person for fellesskapet.

Finansiering av barnehagene

Forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Bakgrunnen for forslagene er oppdragsbrev 10-16 fra Kunnskapsdepartementet hvor Utdanningsdirektoratet bes om å oppdatere forskriften. Det innebærer blant annet at det foreslås justeringer i bestemmelsene om indeksregulering og pensjons- og kapitaltilskudd, samt at satsene departementet fastsetter fremgår direkte av forskriften.

Barnehagemiljø

Varige dispensasjoner for pedagogiske ledere og styrere

FUB støtter Utdanningsdirektoratets forslag til endringer i forskriftstekst og merknader. Dette gjelder navneendring til Forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder, at bestemmelsen i § 2 oppheves og at bestemmelsen i § 4 endres.

Barn ved barnehageporten

Stortingsmelding 19 - Tid for lek og læring

FUB er glad for at foreldrenes rett til medvirkning blir understreket og at flere andre av FUBs hjertesaker er tatt med i Stortingsmelding 19. Derimot er FUB bekymret for fokuseringen på kartlegging og utbyttebeskrivelser.

Barn i leketelt

Kortere ventetid på barnehageplass

FUB har gitt sin høring til Kunnskapsdepartementets Høring av endringer i barnehageloven - kortere ventetid på barnehageplass.

Liten gutt som sitter i gresset, sett bakfra

Barn med særlige behov, endringer i barnehageloven

FUB syntes det er positivt at bestemmelsene som gjelder barn med særlige behov under skolepliktig alder, flyttes fra Opplæringsloven til Barnehageloven. Samtidig er det ikke alle forslagene i Høringen: Endringer i barnehageloven – barn med særlige behov, FUB er enig i.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk