Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Baby og penger

FUBs høringssvar på forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter ( ny regulering av private barnehager)

FUB er opptatt av at det skal være ulike typer og ulike eierformer av norske barnehager. Det som er viktig er at alle barnehager skal ha lik mulighet til å gi alle barn og foreldre et kvalitativt godt barnehagetilbud. FUB ønsker at det skal være et likeverdig barnehagetilbud for alle barn uavhengig av hvilken kommune de bor i og uavhengig av eierskap, det mest avgjørende er at barnehagene holder en likeverdig “nasjonal standard” på kvalitet og innhold. 

Glade småbarn

Stoltenbergutvalget: "Nye sjanser - bedre læring" NOU 2019:3

FUB har i sitt høringssvar til Stoltenbergutvalgets NOU-rapport "Nye sjanser - bedre læring", vektlagt betydningen av at det er mange nok ansatte med rett kompetanse i barnehagen, for å tilrettelegge for et godt tilbud for både jenter og gutter.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk