Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Gutt på fanget til voksen

Trygt og godt barnehagemiljø

FUBs høringssvar til forslag om endringer i barnehageloven om barnehagemiljø

FUB har lenge etterspurt og ventet på lovforslaget om barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. FUB er spesielt fornøyd med departementets forslag om å innføre en aktivitetsplikt med delplikter for barnehagens ansatte, og for nulltoleranseprinsippet. Samtidig mener FUB det er uhørt at det ikke skal være en håndhevingsordning for barnehageområdet på lik linje som for skoleområdet.

Barn med mobil

Åpenhet i grenseland - FUBs høringssvar

Foreldrene spiller en viktig rolle og skal være forbilder for egne og andres barn. De skal samarbeide med barnehagen og følge opp og støtte opp om barnehagens arbeid hjemme. For å lykkes med dette trenger foreldrene å involveres sterkere i det forebyggende arbeidet. Høringssvaret nedenfor vil ta utgangspunkt i foreldrenes rolle i samarbeidet med barnehagen.

Baby og penger

FUBs høringssvar på forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter ( ny regulering av private barnehager)

FUB er opptatt av at det skal være ulike typer og ulike eierformer av norske barnehager. Det som er viktig er at alle barnehager skal ha lik mulighet til å gi alle barn og foreldre et kvalitativt godt barnehagetilbud. FUB ønsker at det skal være et likeverdig barnehagetilbud for alle barn uavhengig av hvilken kommune de bor i og uavhengig av eierskap, det mest avgjørende er at barnehagene holder en likeverdig “nasjonal standard” på kvalitet og innhold. 

Glade småbarn

Stoltenbergutvalget: "Nye sjanser - bedre læring" NOU 2019:3

FUB har i sitt høringssvar til Stoltenbergutvalgets NOU-rapport "Nye sjanser - bedre læring", vektlagt betydningen av at det er mange nok ansatte med rett kompetanse i barnehagen, for å tilrettelegge for et godt tilbud for både jenter og gutter.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk