Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
strortinget

Vil gjøre det lettere å dele taushetsbelagte opplysninger - dette mener FUB

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i forvaltningsloven som vil kunne gjøre det lettere for offentlige etater å dele taushetsbelagte opplysninger. FUB stiller spørsmål ved om det bør være en så åpen deling av taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorgan som lovforslaget legger opp til.  

FUB sitt høringssvar på «Forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvensene av utbrudd av covid 19.»  

 FUB får henvendelser fra foreldre som får utfordringer i hverdagen når barnehagen velger å redusere åpningstiden. Foreldrene lurer på sine rettigheter for å kunne påvirke barnehagens åpningstid. Det er viktig at barnehagene tar med foreldrene på råd slik at foreldrene kan medvirke til hvilket behov foreldrene har for åpningstid i den enkelte barnehage. 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk