Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
PERSONVERN: Tillatelse til fotografering i barnehagen er blant temaene som kan skape usikkerhet i samarbeidet mellom foreldre og barnehage. Bildet viser lekende barn. foto: colourbox

- Nyttige avklaringer om vern av barns privatliv

I en travel barnehagehverdag med mange hensyn å ta, kan det lett oppstå usikkerhet rundt barns personvern, noe som igjen fører til kommunikasjonsutfordringer mellom hjem og barnehage. FUB mener at forslaget til ny barnelov vil bidra til å oppklare samarbeidsforholdet mellom hjemmet og barnehagen.

SFO: Bilde av ryggsekker i skolegang. foto: colourbox

Høring - rammeplan for SFO: Dette mener FUB

FUB opplever at forslaget til rammeplan for SFO gir et godt og likeverdig tilbud på nasjonalt nivå, men mener det er avgjørende å få på plass et godt støtte- og veiledningsmateriell til de ansatte i SFO innenfor en rekke temaer. 

PÅ TUR: Bilde av to barn på tur med barnehagen. foto: colourbox

- Veileder vil sikre likeverdige barnehagetilbud

På bakgrunn av henvendelser i rådgivninger, vår egen foreldreundersøkelse om kontakten mellom hjem og barnehager, samt uttalelser fra utvalgsmedlemmene i FUB har vi kommet med innspill til revideringen av smittevern og trafikklysmodellen. 

LEKENDE JENTE: Bildet viser en jente som leker i barnehagen. foto: colourbox

FUB er kritisk til testing av norskkunnskap

FUB er opptatt av at pedagoger skal være mest mulig sammen med barna og mener at en kartlegging av barnas norskkunnskaper før skolestart vi ta bort verdifull tid pedagogene har med barna. Vi mener andre tiltak vil være med på å gi gode norskkunnskaper før skolestart. 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk