FUB synes det er bra at at det kommer tydelig fram hvilke barn som skal rapporteres i BASIL og støtter Utanningdirektorates forslag. Dette er av stor betydning for barnehagens tilskudd så det er bra at det blir tydeligere hva barnehagene skal forholde seg til slik at det blir likt.

Les hele FUB sitt høringssvar her