I valgmenyen til venstre under punktet "Hva er lov?", kan du lese diverse spørsmål fra foreldre som omhandler hva barnehagen har lov og rett til i forhold til opplysniger, informasjon og andre forhold rundt barnehagebarn og deres foreldre.